Eye Tutorial Using Slice of Paradise & Nostalgia Palette

Check out this fun eye tutorial using the Slice of Paradise Eyeshadow Palette!